Revisie examens F-gassen categorie 1 en 2

STE Examenbureau heeft Tutorial Opleiding en Advies opdracht gegeven om het huidige examen F-gassen categorie 1 en 2 (volgens de persoonscertificering BRL 200 versie 1.2) te reviseren. De afdeling Leermiddelen van Tutorial is op dit moment volop bezig met de opdracht. Er worden gesprekken gevoerd met o.a. inhoudsdeskundigen, opleiders en scholen. Alle ingebrachte punten tot verbetering van het huidige examen worden onder de loep genomen.

Wij verwachten begin volgend jaar een kwalitatief goed examen te hebben dat aansluit bij een realistische praktijksituatie en voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de BRL 200.

Als een kandidaat het examen bij STE met goed gevolg heeft afgelegd kunt u erop vertrouwen dat de kandidaat over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de werkzaamheden op een veilige en juiste manier uit te voeren.

Via onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij blijven uiteraard examens F-gassen categorie 1 en 2 afnemen met het huidige examen, welke ook volledig voldoet aan alle gestelde eisen.

Winkelwagen
Er zijn geen producten in de winkelwagen!
Doorgaan op de website
0