Update revisie examens F-gassen categorie 1 en 2

STE Examenbureau heeft eerder dit jaar Tutorial Opleiding en Advies opdracht gegeven om het huidige examen F-gassen categorie 1 en 2 (volgens de persoonscertificering BRL 200 versie 1.2) te reviseren. De afdeling Leermiddelen van Tutorial is op dit moment volop bezig met de opdracht. Er zijn gesprekken gevoerd met o.a. inhoudsdeskundigen, opleiders en scholen. Alle ingebrachte punten tot verbetering van het huidige examen worden onder de loep genomen. In de revisie zal onder andere aandacht zijn voor vermindering van de tijdsdruk bij examenkandidaten voor het schrijfwerk tijdens het examen en de te doorlopen stappen bij een min of meer gevulde koude systeem. Ook zal een examen voor de warmtepomp (categorie 2) meegenomen worden in deze revisie.

Naar verwachting zal er begin volgend jaar een kwalitatief goed examen zijn dat aansluit bij een realistische praktijksituatie en voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de BRL 200.

Als een kandidaat het examen bij STE Examenbureau met goed gevolg heeft afgelegd kunt u erop vertrouwen dat de kandidaat over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de werkzaamheden op een veilige en juiste manier uit te voeren.

STE Examenbureau blijft uiteraard examens F-gassen categorie 1 en 2 afnemen met het huidige examen, welke ook volledig voldoet aan alle gestelde eisen.

Winkelwagen
Er zijn geen producten in de winkelwagen!
Doorgaan op de website
0