STE Examenbureau - Nieuws | STE Examenbureau

Nieuws

STE is officieel benoemd als examenbureau voor het afnemen van examens F-gassen categorie 1 en 2 (volgens de persoonscertificering BRL200 versie 1.2).
Nadat u de training F-gassen categorie 1 > 3 kg koudemiddelinhoud of categorie 2 < 3 kg koudemiddelinhoud hebt gevolgd, kunt u zich bij ons inschrijven voor het examen. Legt u het examen met goed gevolg af, dan ontvangt u het certificaat F-gassen. Met dit certificaat bent u bevoegd om koudesystemen met synthetische koudemiddelen officieel* te repareren, leeg te halen, af te vullen en inbedrijf te stellen.

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.


*Het bedrijf dient te voldoen aan de BLR100 versie 1.2.

Op 10 februari 2018 vindt de pilot van het examen koolwaterstoffen volgens NPR7600 plaats. Als deze pilot zonder problemen verloopt is het vanaf eind februari 2018 mogelijk voor kandidaten om zich in te schrijven voor het examen koolwaterstoffen.

Per 1 januari 2018 moet een examen VCA/SOG in de standaardtaal uiterlijk drie werkdagen van tevoren worden aangemeld.
Tot 48 uur van tevoren kan het examen nog vrijblijvend worden geannuleerd of gewijzigd.
Hebben wij 48 uur van tevoren geen definitieve bevestiging binnen, dan zijn wij genoodzaakt het examen te annuleren.

Voor een spoedexamen kan telefonisch contact worden opgenomen met het secretariaat van STE Examenbureau: 053 230 90 95. Een spoedexamen is alleen onder voorwaarden en tot uiterlijk 48 uur van tevoren mogelijk.

Let op: een examen VCA/SOG in een niet-standaardtaal moet uiterlijk 480 uur (20 werkdagen) van tevoren aangemeld zijn. Voor de verschillende talen van examens klik hier.

Tijdens onderhoudsmomenten bij VCA Infra mogen er geen VCA/SOG digitale examens worden gepland. Onderhoud bij VCA Infra vindt veelal plaats in het weekend. Onderhoudsmomenten worden via onze website bekendgemaakt.

Bij inschrijving van kandidaten is het van belang dat zij tijdig op de hoogte zijn van het examentijdstip, het juiste adres van de examenlocatie,  de wijze van examenafname en hun rechten en plichten, zoals opgenomen in het examenreglement.

Kandidaten mogen voor eenzelfde examen maximaal twee keer per dag worden aangemeld.
Kandidaten met een geldig diploma mogen ten vroegste twee jaar na de uitgifte van het diploma opnieuw voor hetzelfde examen aangemeld worden.

Voor inschrijving van een kandidaat SOG geldt dat alleen personen die voldoen aan de voorwaarde voor een SOG-examen. Zie hiervoor de ingangseisen op het specificatieblad van desbetreffend examen.

Specificatieblad hoogwerker 1B
Specificatieblad hoogwerker 3A
Specificatieblad hoogwerker 3B
Specificatieblad heftruck

Omdat het diploma en de vermelding in het centraal diploma register alleen geldig is als deze gegevens gelijk zijn aan de gegevens op uw identificatiebewijs, nemen wij een kopie hiervan in.

STE Examenbureau verifieert uw persoonsgegevens aan de hand van de ingeleverde kopie identificatie, met als doel de juiste persoonsgegevens te vermelden op uw diploma en in het centraal diploma register. De persoonlijke gegevens die wij verifiëren zijn uw voorletters, achternaam, geboortedatum en uw geboorteplaats.

Er worden alleen kopieën identificatie ingenomen die aan de volgende eisen voldoen:
•    op de kopie is het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar gemaakt, ook in de cijferreeks onderaan.
•    op de kopie is geschreven dat het een kopie is voor STE Examenbureau, voor een VCA-examen en de datum dat de kopie wordt afgegeven.
•    de pasfoto is onherkenbaar gemaakt.

STE Examenbureau
VCA - SOG - EPBD - KOUDEMIDDEL - F-GASSEN

Top