Wet Bescherming Persoonsgegevens | STE Examenbureau

Wet Bescherming Persoonsgegevens

STE Examenbureau registreert persoonsgegevens van examenkandidaten met als doel uitvoering te kunnen geven aan VCA-/SOG-examinering en diplomering/certificering.

STE Examenbureau stelt (een deel van) voornoemde persoonsgegevens beschikbaar aan eX:plain via het VCA Registratie en Administratiesysteem (VRA) ten behoeve van het doel en belang van VCA in zijn algemeenheid en het functioneren van het VCA-examenstelsel in het bijzonder.

Deze gegevens worden door eX:plain gebruikt voor (geanonimiseerde) item-analyses en ter signalering van mogelijke examenfraude.
De gegevens van een kandidaat die een diploma of certificaat heeft behaald worden vanuit VRA opgenomen in het VCA Centraal Diploma Register (CDR) van de SSVV. Het CDR kan worden gebruikt voor verificatiedoeleinden.

STE Examenbureau heeft gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens dat er persoonsgegevens worden geregistreerd. Persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt.
Persoonsgegevens worden alleen voor doeleinden verzameld, zoals omschreven in bovenstaande alinea. En vervolgens alleen verder verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.

Examenkalender

maart   2019
M D W D V Z Z
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
bekijk volledige agenda

STE Examenbureau
VCA - SOG - EPBD - KOUDEMIDDEL - F-GASSEN

Top