Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van STE Examenbureau BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59650990.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door STE Examenbureau BV door middel van het klantensysteem, de verwerkingen via onze websites en het eventuele gebruik van cookies.

STE Examenbureau BV respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van STE Examenbureau BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat STE Examenbureau BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Wij raden u aan om bij het (via onze websites) benaderen van een website van een derde partij telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt om bij STE Examenbureau BV een product of dienst af te nemen, vragen we u om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van STE Examenbureau BV en worden gebruikt om onze diensten en producten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door STE Examenbureau BV worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door STE Examenbureau BV. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet, een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en STE Examenbureau BV.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn

STE Examenbureau BV bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
STE Examenbureau BV kan gebruik maken van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze klanten. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de websites van STE Examenbureau BV geen cookies ontvangt.

Feedback

Indien u nog vragen hebt over de privacyverklaring van STE Examenbureau BV, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of als u deze wilt laten wijzigen.
Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op ons e-mailadres:  

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van STE Examenbureau BV. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig via de website www.st-examenbureau.nl te raadplegen.

Winkelwagen0
Er zijn geen producten in de winkelwagen!
Verder winkelen
0