STE Examenbureau - VCA | STE Examenbureau

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)

Het examen VIL-VCU is bedoeld voor intercedenten en leidinggevenden in de uitzendbranche. Het examen bestaat uit 70 vragen, met een maximale puntenscore van 7000 punten. De vragen moeten in maximaal 75 minuten beantwoord worden. Als de kandidaat 4515 of meer punten (65%) heeft behaald, ontvangt de kandidaat een diploma VIL VCU. Het diploma is tien jaar geldig.

Voor examens in andere talen klik hier.

Systeemeisen voor digitale examenafname.
https://www.vcainfra.nl/examencentra/beeldschermexamen/


Nieuwe vraagvormen in examens VCA
In de VCA-examens die per 1 september 2017 (Nederland) en per 1 januari 2018 (België) worden afgenomen, komen vernieuwde vraagvormen voor.

De meervoudig antwoordvraag
De kandidaat moet uit 4, 5, of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren.

De matrixvraag
De kandidaat moet voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist.

De rangschikvraag
De kandidaat moet 3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten.

De koppel- of matchingvraag
De kandidaat moet 3 of 4 elementen uit het ‘rechterrijtje’ koppelen aan het juiste begrip in het ‘linkerrijtje’.

Vragen met situatieschets in afbeelding
In de vernieuwde examens VCA wordt meer gewerkt met tekstarme items. Dat houdt in dat afbeeldingen een deel van de tekst vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator en helpen de kandidaat met het begrijpen van de situatie.
 
Het VCA-stelsel heeft tot doel om het veilig werken te bevorderen. Opleiders hebben hierbij een belangrijke rol. Opleiden is geen examentraining. Om deze redenen wordt er slechts een proefexamen beschikbaar gesteld. Het doel van het proefexamen is dat kandidaten kunnen oefenen met nieuwe vraagvormen. Alle nieuwe vraagvormen komen voor in dit proefexamen.

https://www.vcainfra.nl/vca-examens/proefexamens/


Cesuur examens VCA
De cesuur is voor Nederland per 1 september 2017 aangepast. De cesuur is aangepast vanwege de nieuwe vraagvormen die in de examens VCA voorkomen. Deze vraagvormen kennen een andere gokkans. Omdat de gokkans wordt verrekend in de cesuur, is de cesuur aangepast. In de toetsmatrijzen is aangegeven vanaf hoeveel punten een kandidaat een voldoende scoort.


Deelscores examens VCA

Bij de meervoudig antwoordvraag en de matrixvraag wordt gewerkt met deelscores.

Voor elk juist deelantwoord krijgt de kandidaat de bijbehorende deelscore. Bij een vraag waarbij 4 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kan de kandidaat 25 punten behalen per goed antwoord. Bij een vraag waarbij 3 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kan de kandidaat 33 punten behalen per goed antwoord. Wel gaat er per fout deelantwoord ook weer een proportie af, met een ondergrens van 0. De kandidaat kan dus nooit negatief scoren.

Bij een ranking- en matchingvraag wordt niet met deelscores gewerkt, omdat daar de onderlinge afhankelijkheid tussen de antwoorden heel hoog is. Een fout in het ordenen van een procedure = een onjuiste procedure.

 

STE Examenbureau
VCA - SOG - EPBD - KOUDEMIDDEL - F-GASSEN

Top